اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
کد کاربر
رمز
 
همکار گرامی
 با توجه به الکترونیکی شدن فرایندها متولی چک کردن ترددهای خود می باشد:
 
1-بروز کردن اطلاعات ترددهای شخصی:       منوی پیشخوان  -  درخواست  - محاسبه حضور و غیاب شخصی
 2-رویت انواع گزارش شخصی  :           منوی پیشخوان-  گزارشات شخصی   - گزارش مورد نظر(مهمترین گزارش :عملکرد شخص براساس روز)
 
 
   با تشکــر- واحـد انفورماتیـک اداره کــــل               

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>